Ozvěny Zahajovací konference OP TAK

Konference přivítala hospodářské a sociální partnery, potenciální žadatele i širokou veřejnost, kterým poprvé představila podporované aktivity, zásadní novinky, změny v požadavcích při zpracování žádosti o podporu a nejen to. Ministerstvo seznámilo zájemce s parametry prvních výzev na rok 2022 a vyzvalo podnikatele k přípravě nových projektů.

Plánované výzvy na rok 2022

„V novém programovém období klademe nadále důraz na podporu výzkumu a vývoje, pozornost se však více zaměří na úsporu všech zdrojů. Významná část prostředků proto směřuje do oblasti cirkulární ekonomiky, úspor vody v průmyslu, a především osvědčených úspor energie, které budou i s ohledem na růst cen energií patrně nejatraktivnější podporovanou aktivitou operačního programu,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.


 Prezentace všech řečníků nabízíme ke stažení níže a záznam celého průběhu konference můžete zhlédnout na youtube kanálu MPO