Vážení žadatelé, partneři,

v srpnu otevíráme první výzvy z nového programu OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)v souhrnné hodnotě 15,250 mld. Kč, a to už stojí za pozornost. Představíme vám konkrétní parametry těchto výzev, upozorníme na možná úskalí, poradíme, jak předložit optimální projekt, který má šanci být schválen.

Nesmíme zapomínat ani na OP PIK (dobíhající program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost),který je programovým předchůdcem OP TAK a který v příštím roce končí. Naším cílem je jeho včasné dokončení a dočerpání alokovaných prostředků.

Přijďte konzultovat projekty z OP PIK, podnikatelské záměry OP TAK i možnou podporu z Národního plánu obnovy. Na vaše otázky budu osobně odpovídat já, stejně jako moji kolegové z ministerstva.

Těšíme se na vás,

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM

náměstek ministra

Sekce fondů

Program:

  • Prodlužování projektů v OP PIK

  • Překryvy OP PIK, OP TAK

  • Inflace a její vliv na projekty

  • Představení parametrů prvních výzev OP TAK

  • Dotazy účastníků

Registrace na akci ZDE (klikněte)