Ozvěny Konzultačního dne

OP TAK, OP PIK a NPO

Dne 1. 8. 2022 proběhl na Ministerstvu průmyslu a obchodu Konzultační den pro OP PIK, OP TAK a NPO. Pro velký zájem byla akce přenášena online prostřednictvím youtube kanálu MPO.

Konzultační den OP TAK představil první výzvy na rok 2022 v celkové alokaci 15,250 mld. Kč. Zazněly zde konkrétní parametry výzev a cenné rady, jak předložit optimální projekt, který má šanci být schválen. Rovněž byly konzultovány podnikatelské záměry pro OP TAK a možné podpory z Národního plánu obnovy, a to včetně principu komplementarity.

Naproti tomu dobíhající programový předchůdce OP PIK v příštím roce končí a cílem je jeho včasné dokončení a dočerpání alokovaných prostředků.

Program Konzultačního dne prošel témata od prodlužování projektů v OP PIK, překryvů OP PIK a OP TAK, inflace a jejího vlivu na projekty a poskytnul prostor pro diskuzi nad dotazy účastníků.


 Prezentace všech řečníků nabízíme ke stažení níže a záznam celého průběhu akce můžete zhlédnout na youtube kanálu MPO