Harmonogram výzev OP TAK pro rok 2022

Na rok 2022 je z nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro podporu českých podnikatelů plánováno 7 výzev.


V prioritě 1 pro podporu výzkumu, vývoje, inovací a digitalizace jsou připraveny 4 výzvy z aktivit:
Aplikace
Inovace
Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví
Proof of Concept

V prioritě 4 pro oblast nízkouhlíkového hospodářství jsou naplánovány 3 výzvy:
Úspory energie
Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny
Energetická infrastruktura – Smart Grids